BÀI ĐẠT ĐIỂM CAO, SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MAAS