Học trực tuyến tại Hoa Kỳ

Học trực tuyến, còn được gọi là giáo dục từ xa, là một cách tuyệt vời để trải nghiệm hệ thống giáo dục Hoa Kỳ mà không cần rời khỏi nhà. Các tổ chức của Hoa Kỳ cung cấp nhiều chương trình cấp bằng toàn thời gian ở cấp đại học và sau đại học cũng như các khóa học cá nhân. Các lớp học được tạo điều kiện thông qua nhiều phương pháp, bao gồm trang web, ứng dụng di động, email, điện thoại, v.v. Để nhận được tín chỉ từ một tổ chức Hoa Kỳ cho đào tạo từ xa, sinh viên thường phải trả một khoản học phí.

Cập nhật tin tức nóng hổi cùng MAAS!

Chương trình học trực tuyến

Hiện có các lựa chọn dành cho việc học trực tuyến chẳng hạn như Các Khóa học Trực tuyến Mở rộng (MOOC) thường miễn phí, nhưng trong hầu hết các trường hợp không cung cấp tín chỉ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tạo điều kiện cho một chương trình Trại MOOC trực tiếp miễn phí ở nhiều quốc gia.

Ngoài các chương trình cấp bằng toàn thời gian hoặc các khóa học cá nhân, một số cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ cung cấp các chương trình bán thời gian kết hợp có thể trực tuyến một phần và thỉnh thoảng yêu cầu tham dự trong khuôn viên trường, được gọi là “chương trình cư trú thấp”.

Sinh viên theo học các chương trình trực tuyến toàn thời gian không đủ điều kiện để được cấp thị thực sinh viên Hoa Kỳ, nhưng khi cần đến Hoa Kỳ ngắn hạn cho các chương trình cư trú thấp, thì cần có thị thực sinh viên. Sinh viên trực tiếp theo học tại một trường đại học Hoa Kỳ để học toàn thời gian và những người cũng đăng ký vào bất kỳ khóa học trực tuyến nào nên nói chuyện với Viên chức Trường được Chỉ định (DSO) của tổ chức tại Văn phòng Sinh viên và Học giả Quốc tế để đảm bảo tuân thủ thị thực.

Học trực tuyến

Học trực tuyến

Tại sao sinh viên đăng ký đào tạo từ xa?

Họ có nghĩa vụ chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc người già.
Họ không thể dành thời gian cho công việc hiện tại để nâng cao khả năng việc làm trong tương lai.
Chương trình có thể được cung cấp tại một địa điểm không khả thi để tham dự vì lý do kinh tế, văn hóa hoặc chính trị.

Hãy xem xét những điều sau:

Cơ sở đã tuyển sinh chương trình này bao lâu rồi?
Chương trình và giáo trình được xem xét thường xuyên và thông qua những phương tiện nào?
Khoảng thời gian trung bình để học sinh hoàn thành chương trình này là bao nhiêu?
Bạn có thể tìm thấy các đánh giá về chương trình này ở đâu?
Sinh viên tốt nghiệp chương trình này tìm được những loại việc làm nào?
Chương trình này sẽ được công nhận ở nước sở tại của bạn hay bởi các nhà tuyển dụng?

[Nguồn tham khảo: Educationusa]

24X7 SUPPORT

Available

To Get The Best Price

Chat With Our Experts

Chat now

IN A HURRY ?

Get a call back

Để lại thông tin để đội ngũ MAAS gửi tài liệu nhé !

Order now
Chat Now
Call Back