DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO DỰ ÁN – PROJECT REPORT

Ngoài các bài luận học thuật, MAAS còn là trợ thủ đắc lực cho dân văn phòng trong việc viết Project Report khi họ quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian hoặc không mấy hứng thú với việc viết lách. 

Vì bất kỳ lý do gì, liên hệ MAAS để được hỗ trợ viết các Project Report chuyên nghiệp từ các chuyên gia làm việc lâu năm trong lĩnh vực có liên quan. MAAS có thể giúp bạn vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa gây ấn tượng với cấp trên bằng các Project Report “xịn sò” nhất.

Giảm gánh nặng công việc và tiết kiệm với dịch vụ Project Report của MAAS

VIẾT PROJECT REPORT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Để giúp khách hàng có một nền tảng tốt hơn về Project Report, MAAS xin trình bày dưới đây một số thông tin tổng quát về dạng bài này.

Dịch vụ viết Project Report - báo cáo dự án

1. Viết Project Report để làm gì?

Project Report tất nhiên được viết nhằm mục đích báo cáo về tình hình dự án và các vấn đề liên quan nhằm theo dõi tốt hơn tiến trình hoạt động và phát triển của nó. Người viết là người thực hiện hoặc cùng thực hiện dự án, và dễ hiểu hơn thì thông thường người viết là nhân viên công ty được cấp trên yêu cầu viết Project Report.

2. Ai sẽ là người đánh giá Project Report?

Khác với các dạng bài luận học thuật khác, người viết và người đánh giá không nằm trong lĩnh vực học thuật mà nằm trong một doanh nghiệp cụ thể. Người đánh giá Project Report thông thường là cấp trên, nhà lãnh đạo của doanh nghiệp hoặc là chủ sở hữu, nhà đầu tư hoặc khách hàng  của dự án, cần biết về tình hình dự án.

3. Mục đích của Project Report

  • Cập nhật thông tin liên quan đến tiến độ dự án.
  • Giải quyết ngay các vấn đề và mối quan tâm có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hoặc thời gian thực hiện dự án.
  • Ghi lại lý do cho những thay đổi và điều chỉnh được thực hiện so với kế hoạch ban đầu của dự án.
  • Giám sát việc sử dụng quỹ và để đảm bảo rằng chi phí dự án vẫn nằm trong ngân sách.
  • Làm cơ sở cho việc ra quyết định và giải quyết các vấn đề.
  • Theo dõi hiệu suất của đội ngũ và đóng góp cá nhân.
  • Đóng vai trò thủ tục để thông báo sự phát triển dự án tới các bên liên quan.

4. Các yếu tố nhất đinh phải có trong một Project Report

a. Tóm tắt tình hình tổng thể của dự án

b. Thông tin thực tế về tiến độ dự án

c. Mục tiêu so với Thành tựu hiện tại

d. Phân tích những khá biệt giữa mục tiêu và thực tế

e. Biện pháp xử lý

f. Những vấn đề và rủi ro tại thời điểm viết báo cáo

g. Thông tin về tài nguyên

h. Thông tin về ngân sách

5. Các yếu tố quan trọng cho một Project Report hiệu quả

  • Gửi bài đúng hạn vì mục đích của Project Report là báo cáo kịp thời tình hình của dự án.
  • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
  • Không che đậy tin tức xấu hoặc báo cáo bất lợi vì đây là Project Report luôn phải rõ ràng và minh bạch nhằm có thể cho cấp trên biết về các vấn đề và tìm ra phương hướng giải quyết.

TUY NHIÊN, vì bất kỳ lý do gì mà bạn không thể hoàn thành Project Report, liên hệ MAAS để được hỗ trợ viết chuyên nghiệp bởi các chuyên gia lâu năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan. MAAS có thể giúp bạn vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa gây ấn tượng với cấp trên bằng các Project Report “xịn sò” nhất.

ORDER NOW