Cập nhật về miễn trừ hạn chế đi lại cho sinh viên quốc tế

Các cơ sở đào tạo ở Canada có kế hoạch sẵn sàng cho COVID-19 đã được chính quyền phê duyệt sẽ sớm có thể chào đón nhiều sinh viên quốc tế trở lại trường của họ.

Tin tức nóng hổi, vừa thổi vừa xem cùng MAAS

Các hạn chế đi lại được sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 10, cho phép sinh viên quốc tế vào Canada nếu cơ sở học tập được chỉ định (DLI) của họ được chính quyền phê duyệt. Với trách nhiệm chính về giáo dục và chăm sóc sức khỏe, chính quyền các tỉnh sẽ đánh giá các kế hoạch sẵn sàng cho COVID-19 mà các trường học đang thực hiện. Các DLI dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết cụ thể cho chính quyền về cách họ sẽ cung cấp thông tin cho sinh viên quốc tế về các yêu cầu sức khỏe và đi lại trước khi sinh viên đến Canada , giúp sinh viên lập kế hoạch kiểm dịch và cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, chẳng hạn như thực phẩm và thuốc men trong thời gian cách ly. Ngoài ra, cũng cần thiết lập các quy trình cho sức khỏe của sinh viên trong trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận COVID-19 tại trường.

Chính phủ Canada hợp tác chặt chẽ với các khu vực khác về việc thu hút và giữ chân sinh viên quốc tế tại Canada cùng với các vấn đề khác liên quan đến giáo dục quốc tế. Chính phủ cho biết họ muốn cho phép sinh viên quốc tế bắt đầu đi du lịch lại Canada miễn là nó được thực hiện một cách an toàn và tôn trọng các yêu cầu về sức khỏe.

hạn chế đi lại

Miễn trừ hạn chế đi lại cho sinh viên quốc tế

Danh sách các DLI có kế hoạch sẵn sàng cho COVID-19 sẽ được đăng lên trang web của IRCC dành cho sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi các hạn chế COVID-19 và được cập nhật thường xuyên khi các bang xác định thêm các trường.

Sự thay đổi về hạn chế đi lại này ảnh hưởng đến tất cả sinh viên quốc tế, bất kể họ đến từ đâu hoặc khi giấy phép du học của sinh viên được chấp thuận. Du học sinh không nên thực hiện bất kỳ kế hoạch du lịch nào cho đến khi sinh viên đã đáp ứng tất cả các yêu cầu và nhận được tất cả các giấy phép cần thiết.

Giống như tất cả khách du lịch đến Canada, sinh viên quốc tế và các thành viên gia đình đi cùng sẽ phải tuân theo tất cả các biện pháp y tế công cộng, bao gồm cả thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc khi đến Canada.

Theo Canada.ca

24X7 SUPPORT

Available

To Get The Best Price

Chat With Our Experts

Chat now

IN A HURRY ?

Get a call back

Để lại thông tin để đội ngũ MAAS gửi tài liệu nhé !

Order now
Chat Now
Call Back