Ba loại visa du học chính tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, có ba loại thị thực du học chính: F, J và M. Cụ thể như là Visa sinh viên F-1, Visa trao đổi J-1 và Thị thực sinh viên M-1.

Cập nhật tin tức Visa nóng hổi cùng MAAS!

Các loại thị thực

Visa sinh viên F-1: để theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận của Hoa Kỳ hoặc để học tiếng Anh tại một học viện Anh ngữ.

Visa trao đổi J-1: để tham gia vào một chương trình trao đổi, bao gồm cả việc học trung học và đại học.

Visa sinh viên M-1: dành cho học tập hoặc đào tạo không học thuật hoặc dạy nghề tại Hoa Kỳ.

Visa du học tại Hoa Kỳ

Visa du học tại Hoa Kỳ

Thị thực sinh viên hợp lệ được yêu cầu để nộp đơn cho Bộ An ninh Nội địa để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại cảng nhập cảnh. Tài liệu Mẫu I-20 của sinh viên (thị thực F và M) hoặc tài liệu DS-2019 (thị thực J), được cấp bởi tổ chức của họ, là những gì cho phép họ duy trì tình trạng sinh viên ở Hoa Kỳ ngay cả khi thị thực hết hạn trong quá trình học .

Để cấp tài liệu I-20 hoặc DS-2019 cho thị thực sinh viên, các cơ sở của Hoa Kỳ phải được Bộ An ninh Nội địa SEVP (Student and Exchange Visitor Program) (F, M visas) hoặc được chỉ định bởi Cục Giáo dục và Các vấn đề văn hóa (J visas), tương ứng.

Mặc dù một tổ chức được SEVP chứng nhận để cấp I-20 (F, M visas), tổ chức đó có thể không được công nhận cấp quốc gia hoặc khu vực. Việc công nhận các tín chỉ và bằng cấp của khóa học bởi các tổ chức khác và bởi các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ và quốc tế được liên kết với sự công nhận của một tổ chức. Cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học liệt kê tất cả các cơ sở được công nhận của Hoa Kỳ. Lưu ý rằng các cơ sở được Cục Văn hóa và Giáo dục chỉ định để đưa người tham gia vào các chương trình Trao đổi Học thuật (J visas) phải được công nhận.

Hai cơ quan chính phủ Hoa Kỳ riêng biệt quản lý việc đến và tình trạng của sinh viên quốc tế khi học tập tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về quy trình xin và cấp thị thực ban đầu. Khi người có thị thực đến Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép nhập cảnh vào quốc gia này, cũng như thực thi các quy định nhập cư có ảnh hưởng đến sinh viên quốc tế khi họ ở Hoa Kỳ.

[Nguồn tham khảo: Educationusa]

24X7 SUPPORT

Available

To Get The Best Price

Chat With Our Experts

Chat now

IN A HURRY ?

Get a call back

Để lại thông tin để đội ngũ MAAS gửi tài liệu nhé !

Order now
Chat Now
Call Back