4 Chính sách mới về định cư Canada

Canada mới ra 4 chính sách định cư mới để trao PR cho những người ngoại quốc đang làm việc tại Canada. 4 chính sách này sẽ nhận 90,000+ hồ sơ và yêu cầu chưa bao giờ dễ như thế trong mấy năm trở lại đây.

Xem thêm

>>> Canada tạo điều kiện cấp quyền thường trú cho công dân nước ngoài

>>> Visa du học Canada SDS (study direct stream) và những điều cần biết?

CÙNG MAAS CẬP NHẬT NHỮNG CỰC HOT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH CƯ!

Có 4 chính sách mới để định cư Canada, trong đó có 2 chính sách chính và 2 chính sách tương ứng dành cho những ứng viên nói tiếng Pháp. Thời gian nhận hồ sơ của cả 4 chính sách này đều bắt đầu từ 06/05/2021 và kết thúc vào 05/11/2021 hoặc cổng nộp hồ sơ sẽ đóng khi đã nhận đủ chỉ tiêu.

4 chính sách được chia làm 2 loại

– Loại 1: Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada gần đây trong các ngành cần bổ sung nhân lực.

– Loại 2: Ứng viên mới tốt nghiệp tại Canada gần đây.

chính sách mới

1. Yêu cầu chung của 4 chính sách mới

a. Be employed khi nộp hồ sơ. Not self-employed.

b. Sống ở Canada khi nộp hồ sơ và khi hồ sơ được approved.

c. Sẽ sống ngoài Quebec.

d. Nộp hồ sơ PR dùng form của public policy và có đầy đủ bằng chứng.

e. Nộp hồ sơ PR online trừ khi có khuyết tật.

f. Phải không bị inadmissible.

2. Yêu cầu riêng của chính sách dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc

a. Chỉ tiêu: 50,000 hồ sơ, không có chỉ tiêu cho hồ sơ của ứng viên nói tiếng Pháp.

b. Điều kiện:

– 1 năm kinh nghiệm làm việc (tương ứng 1,560 giờ) trong 3 năm trở lại tính từ ngày nộp hồ sơ trong các ngành đang thiếu hụt nhân lực. Thời gian làm việc có thể là full-time hoặc part-time. Và những ngành này được phân ra làm 2 stream

+ Stream A: 20,000 hồ sơ. Trong stream này thì số năm kinh nghiệm kiếm được phải nằm

 trong một hoặc nhiều ngành được liệt kê trong danh sách Annex A.

+ Stream B: 30,000 hồ sơ.  Năm kinh nghiệm kiếm được phải nằm trong một hoặc nhiều ngành được liệt kê trong danh sách Annex A và B.

– Không được là self-employed.

– Trình độ ngôn ngữ phải đạt mức CLB 4 cho 1 trong 2 ngôn ngữ chính của Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp.

3. Yêu cầu riêng của chính sách dành cho ứng viên mới tốt nghiệp

a. Chỉ tiêu: 40,000 hồ sơ, không có chỉ tiêu cho ứng viên nói tiếng Pháp.

b. Điều kiện

– Tốt nghiệp trước khi nộp hồ sơ và sau 01/2017. Chương trình học phải ở một trong các trường được chỉ đinh gọi tắt là DLI.

– Được nhận 1 trong các bằng sau

+ Degree từ 1 program ít nhất 8 tháng.

+ Degree/ diploma/ certificate/ attestation liên quan đến một ngành skilled trade trong Annex A.

+ 1 hoặc nhiều diploma/ certificate/ attestation để cộng thời gian bằng 2 năm.

– Đã học tập hợp pháp tại Canada.

– Trình độ ngôn ngữ CLB 5.

Canada mới ra 4 chính sách định cư mới để trao PR cho những người ngoại quốc đang làm việc tại Canada

Thông tin chi tiết về 4 chính sách mới về định cư để trao PR cho những người ngoại quốc đang làm việc tại Canada bạn có thể xem tại đây.

Nguồn: Government of Canada (canada.ca)

24X7 SUPPORT

Available

To Get The Best Price

Chat With Our Experts

Chat now

IN A HURRY ?

Get a call back

Để lại thông tin để đội ngũ MAAS gửi tài liệu nhé !

Order now
Chat Now
Call Back