maas.vn

Blogs

Môn Management For Non-Profit And Social Enterprise có khó không? Mẹo pass môn hiệu quả

Management For Non-Profit And Social Enterprise là môn học để sinh viên biết cách quản lý các doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. Môn học này được kết hợp giữa cốt lõi kinh doanh vững chắc với các chương trình theo định hướng phi lợi nhuận để tạo ra những chuyên gia có ý thức kinh doanh và trái tim nhiệt huyết. Dưới đây là các nội dung chính của môn học này….

Xem thêm:

>>>Ngành Tourism and Hospitality Management tại Đại học RMIT có khó không?

>>>Môn Management Communication Journal có khó không? Mẹo pass môn hiệu quả

1. Môn Management For Non-Profit And Social Enterprise là gì?

Management For Non-Profit And Social Enterprise

Management For Non-Profit And Social Enterprise là gì?

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận đang tạo ra ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới thông qua việc quản lý tình nguyện viên, gây quỹ, tiếp thị và thực hiện các nghiên cứu quốc tế. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong thế giới kinh doanh, trong thế giới của những doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận đang phát triển mạnh mẽ. Đây là những doanh nghiệp kết hợp hoàn hảo giữa việc bán hàng hóa, dịch vụ với cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ chất lượng cho những người có nhu cầu.

Có thể thấy, quản lý cho doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận đang có tác động lớn với cả thế giới kinh doanh và môi trường xã hội. Để hiểu hơn về công tác quản lý cho những doanh nghiệp này, bạn cần học các môn học chuyên ngành như Management For Non-Profit And Social Enterprise. Đây là môn học phản ánh thực tiễn, giúp sinh viên hiểu về các vấn đề hiện đại và xu hướng mới nổi trong doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. 

Nó cũng được thiết kế để giúp những cá nhân đam mê công bằng xã hội có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích để phát triển các giải pháp sáng tạo, có tác động đến cả xã hội. Nhìn chung, khi đăng ký môn học này, bạn sẽ được tiếp cận với những nội dung kiến thức chính như:

a. Doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận là gì?

Nội dung kiến thức quan trọng đầu tiên mà sinh viên đăng ký môn Management For Non-Profit And Social Enterprise cần biết là doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận là gì. Theo đó, đây là các doanh nghiệp vận hành trong một tổ chức phi lợi nhuận hoặc các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của một tổ chức phi lợi nhuận. Theo Social Enterprise Alliance, có một số đặc điểm để phân biệt doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận với các loại hình doanh nghiệp, tổ chức khác. Đó là:

– Doanh nghiệp phục vụ lợi ích chung. Trực tiếp giải quyết một nhu cầu xã hội khó đảm bảo thông qua các sản phẩm và dịch vụ cụ thể hoặc thông qua số lượng người gặp khó khăn mà doanh nghiệp đang giúp đỡ.

– Hoạt động thương mại được phát triển để thúc đẩy doanh thu. Phần lớn nguồn doanh thu đó sẽ được chuyển đến các hạng mục hỗ trợ của tổ chức phi lợi nhuận hay các doanh nghiệp phi lợi nhuận khác.

– Lợi ích vẫn là mục tiêu chính mà doanh nghiệp hướng đến. Nhưng ở doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận, lợi ích hướng đến là lợi ích chung cho cộng đồng.

Ngoài ra, sinh viên học môn Management For Non-Profit And Social Enterprise cần biết có 3 loại doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận chính là:

– Doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận nằm trong tổ chức phi lợi nhuận

– Doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận nằm trong một tổ chức phi lợi nhuận (miễn thuế) riêng biệt

– Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận nằm trong một tổ chức vì lợi nhuận (chịu thuế) riêng biệt.

b. Quản lý doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận bao gồm các nội dung chính nào?

Sinh viên đang theo học môn Management For Non-Profit And Social Enterprise cần biết các kiến thức lý thuyết và kỹ năng liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. 

Về cơ bản, sinh viên sẽ phải tìm hiểu về mọi biện pháp để có thể hoạch định, tổ chức – triển khai, kiểm tra – giám sát và điều khiển các hoạt động của loại hình doanh nghiệp này. Qua đó, đảm bảo có thể sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu đã vạch ra theo từng giai đoạn nhất định. Đó có thể là mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu thương hiệu hay mục tiêu vì lợi ích cộng đồng.

2. Môn Management For Non-Profit And Social Enterprise có khó không? 

Management For Non-Profit And Social Enterprise

Bạn đang băn khoăn không biết môn Management For Non-Profit And Social Enterprise có khó không?

Thay vì băn khoăn môn Management For Non-Profit And Social Enterprise có khó không, bạn nên biết mục tiêu của môn học để có thể phấn đấu học tập và tìm ra cách giải bài tập nhanh chóng. 

Cụ thể, đây là môn học cung cấp các lý thuyết, mô hình và các nghiên cứu điển hình thực tế để sinh viên hiểu được bản chất phức tạp của các doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. Bao gồm việc quản lý hoạt động, tài trợ gây quỹ, quản lý tình nguyện viên, vận động chính sách và các kỹ năng đo lường tác động xã hội khác.

Trong môn học này, sinh viên phải phát triển sự hiểu biết về nền kinh tế xã hội và bối cảnh chính trị của quốc gia, khu vực. Đồng thời, biết cách suy nghĩ có hệ thống về những thách thức mà xã hội đang phải đối mặt. Từ đó, tìm ra giải pháp sáng tạo để có thể giải quyết những thách thức này. Sinh viên cũng cần tiếp thu, ghi nhớ nhiều kiến thức quan trọng như: 

– Cách xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp.

– Cách xây dựng hệ thống mục tiêu chiến lược phù hợp với doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận.

– Cách thiết lập sơ đồ tổ chức, bảng mô tả công việc và KIPs cho doanh nghiệp.

– Cách tổ chức phân tầng hệ thống nhân viên trong doanh nghiệp.

– Cách xây dựng hệ thống quy trình, quy định và hướng dẫn.

– Các phần mềm hỗ trợ hữu ích…

3. Mẹo giải bài tập Management For Non-Profit And Social Enterprise

Nếu dự định làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội và hoạt động phi lợi nhuận thì Management For Non-Profit And Social Enterprise là môn học bạn nhất định phải học tốt. Hơn nữa, ngay khi bắt đầu đăng ký môn học này, bạn cần biết các mẹo giải bài tập Management For Non-Profit And Social Enterprise hiệu quả là: 

a. Hãy học tập nghiêm túc

Mẹo giải bài tập Management For Non-Profit And Social Enterprise hiệu quả đầu tiên mà 100% sinh viên đều có thể áp dụng là hãy học tập nghiêm túc. Tương tự như tất cả các môn học khác, sinh viên cần tham gia tất cả các buổi học trực tiếp trên giảng đường, các buổi học online, học ngoại khóa hay các chương trình hội nghị, hội thảo mà giảng viên chia sẻ….

Điều này sẽ cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức đầy đủ về quản lý, vận hành doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. Những kiến thức lý thuyết này sẽ giúp sinh viên giải bài tập Management For Non-Profit And Social Enterprise nhanh, chuẩn xác hơn.

b. Nâng cao trình độ tiếng Anh

Phần lớn các tài liệu chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận đều được xuất bản bằng tiếng Anh. Vì vậy, để học tốt môn học này, bạn cần nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân. Khi có khả năng nghe – nói – đọc – viết tốt, bạn có thể tiếp cận các nguồn tài liệu chuyên ngành phong phú để không ngừng bổ sung kiến thức. 

c. Rèn luyện các kỹ năng mềm hữu ích

Bạn đang băn khoăn không biết môn Management For Non-Profit And Social Enterprise

Sinh viên cần rèn luyện các kỹ năng mềm hữu ích

Rèn luyện các kỹ năng mềm hữu ích cũng là mẹo giải bài tập Management For Non-Profit And Social Enterprise hiệu quả. Có thể kể đến một số kỹ năng mềm cần thiết cho việc học tập, làm bài tập của môn học này như:

– Kỹ năng làm việc độc lập

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Kỹ năng thuyết trình 

– Kỹ năng giao tiếp 

– Kỹ năng phân tích 

– Kỹ năng giải quyết vấn đề 

– Kỹ năng quản lý thời gian….

d. Theo dõi các nhà quản lý giỏi

Sinh viên đăng ký học môn Management For Non-Profit And Social Enterprise thường được khuyên nên theo dõi các nhà quản lý giỏi. Đặc biệt là những chuyên gia quản lý doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. Những chia sẻ của các chuyên gia này có thể giúp bạn có cái nhìn sâu sắc, đúng đắn hơn về môn học và lĩnh vực mà bạn dự định theo đuổi.

e. Dùng writing service của MAAS

Sinh viên muốn giải bài tập Management For Non-Profit And Social Enterprise có thể sử dụng các writing service của MAAS như: Essay Service, Online Test Service, viết thuê Assignment…. Các dịch vụ này được cung cấp bởi đội ngũ chuyên gia giỏi về quản lý doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. Họ có thể tư vấn đề bạn tìm ra phương pháp giải bài tập nhanh chóng, tiết kiệm nhất.

Dịch vụ về MAAS

MAAS Assignment Service – dịch vụ writing service hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ học thuật chuẩn academic như Online Test Service, Assignment Service, Essay Service, Dissertation Service,… Công ty của chúng tôi đã có hơn 7 năm kinh nghiệm với đội ngũ writer chuyên nghiệp – hơn 150 writer gồm 30% writer trình độ Ph.D. và 60% trình độ Master. Tính đến nay, MAAS đã hỗ trợ hơn 300,000 sinh viên và hoàn thành hơn 35,000 bài luận (Dissertation) với các chủ đề khác nhau cho khách hàng ở khắp nơi trên thế giới như UK, Úc, Mỹ, Canada,…

Kết

Hi vọng với những thông tin hữu ích về môn Management For Non-Profit And Social Enterprise MAAS đã cung cấp ở phía trên sẽ giúp bạn làm sáng tỏ những thắc mắc về môn học này. Nếu như vẫn còn gặp bất kì khó khăn trong việc giải bài tập, đừng ngần ngại liên hệ ngay với MAAS để được hỗ trợ bạn nhé!


Sứ mệnh của MAAS là trở thành người bạn đồng hành của bạn trên con đường học thuật đầy khó khăn và thử thách. Nếu như bạn còn bối rối trong việc viết study plan, scholarship letter, proposal thì MAAS Assignment Service luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Với đội ngũ Writers chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng dịch vụ tại MAAS chắc chắn giúp bạn hoàn thành mọi thứ tốt hơn .Nếu bạn còn phân vân về dịch vụ của MAAS Assignment Service thì hãy bấm vào đây để xem chi tiết thông tin cách làm việc của chúng tôi. Tham khảo thêm feedback từ khách hàng đã đặt bài tại MAAS qua video bên dưới.

Email: support@maas.vn

Hotline 1:  (+84)97 942 23 93

Hotline 2: (+84)89 851 15 88

Facebook:

https://www.facebook.com/MAAS.Essayservice

https://www.facebook.com/MAASwritingservice

Instagram:

https://www.instagram.com/maas.assignment/ 

Twitter:

https://twitter.com/MaasService

TikTok

https://www.tiktok.com/@maas.assignment.service

Google Map:

https://g.page/MAASEDTECH?share

24X7 SUPPORT

Available

To Get The Best Price

Chat With Our Experts

Chat now

  IN A HURRY ?

  Get a call back

   Để lại thông tin để đội ngũ MAAS gửi tài liệu nhé !

   Order now
   Chat Now
   Call Back
   × How can I help you?