Đội ngũ chuyên gia

Thu nhập ổn định +40 triệu VNĐ

MỨC LƯƠNG

WORDS PER DAY1000

Days worked per month1

Standard of work2:1

EARN 1,000,000 VND A MONTH

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION AND ADVERTISING

Learn more
Job Opportunities

Everybody that has ever been to a meeting, can recall the all familiar “passing” of the business cards. This powerfull marketing tool is often used matter of factly, and we have to wonder how often does the recipient of your card hold on to it, and use your business information positively?

and business is becoming more competitive, it would be foolish to go with the crowd. You have to act different to make a impact so that you will be remembered when the rest are forgotten.

See more
Job Opportunities

Everybody that has ever been to a meeting, can recall the all familiar “passing” of the business cards. This powerfull marketing tool is often used matter of factly, and we have to wonder how often does the recipient of your card hold on to it, and use your business information positively?

and business is becoming more competitive, it would be foolish to go with the crowd. You have to act different to make a impact so that you will be remembered when the rest are forgotten.

See more
OFFICIAL STAFF
See more
MAI ANH Junior Bussiness
Gửi CV, bảng điểm và bằng cấp
Điền vào form tự đánh giá bản thân của MAAS
Nhận bài test và tiến hành làm
Ký hợp đồng làm việc

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MAAS cam kết bảo mật chặt chẽ thông tin cá nhân của writer.

Khách hàng và những bộ phận không liên quan sẽ không được biết thông tin cá nhân của writer nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế sự can thiệp sâu của khách đối với writer.

Ngoài ra, tất cả nhân viên của MAAS đều ký hợp đồng bảo mật thông tin.


»LEARN MORE 

4 NGUYÊN TẮC VÀNG DÀNH CHO 1 WRITER

01 Trả lương đúng thời hạn
02 Bảo mật tuyệt đối thông tin writer
03 Hỗ trợ 24/7
04 Tôn trọng
NOT QUALIFIED YET TO BECOME AN ACADEMIC WRITER? YOU CAN LEARN OUR ACADEMIC COURSE

Blog

Recommendation Letter

Learn more
Dịch vụ plagiarism check - kiểm tra đạo văn

DISSERTATION FOR VIETSOC

Learn more
Trợ giúp viết bài luận

Top – Quality Writing Service – MAAS

Learn more
ORDER NOW