Đội ngũ chuyên gia

Thu nhập ổn định +40 triệu VNĐ

MỨC LƯƠNG

WORDS PER DAY1000

Days worked per month1

Standard of work2:1

EARN 1,000,000 VND A MONTH

Academic Writers

Learn more
Job Opportunities

At MAAS, we always look for the professional experts who can share their knowledge, their skills, and their experience for our mission. If you are confident by yourself, don’t afraid to become a part of our team. MAAS has more opportunities and welcome you to apply CV for your future career at our company.

See more
Job Opportunities

Job opportunity is becoming more competitive, it would be foolish to go with the crowd. You have to act differently to make an impact so that you will be remembered when the rest are forgotten.
At MAAS, we always look for the difference and professional experts who can make a difference and share their knowledge, their skills, and their experience for our mission. If you are confident by yourself, don’t afraid to become a part of our team. MAAS has more opportunities and welcome you to apply CV for your future career at our company.

See more
OFFICIAL STAFF
See more
MAI ANH Junior Bussiness
Gửi CV, bảng điểm và bằng cấp
Điền vào form tự đánh giá bản thân của MAAS
Nhận bài test và tiến hành làm
Ký hợp đồng làm việc

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MAAS cam kết bảo mật chặt chẽ thông tin cá nhân của writer.

Khách hàng và những bộ phận không liên quan sẽ không được biết thông tin cá nhân của writer nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế sự can thiệp sâu của khách đối với writer.

Ngoài ra, tất cả nhân viên của MAAS đều ký hợp đồng bảo mật thông tin.


»LEARN MORE 

4 NGUYÊN TẮC VÀNG DÀNH CHO 1 WRITER

01 Trả lương đúng thời hạn
02 Bảo mật tuyệt đối thông tin writer
03 Hỗ trợ 24/7
04 Tôn trọng
NOT QUALIFIED YET TO BECOME AN ACADEMIC WRITER? YOU CAN LEARN OUR ACADEMIC COURSE

Blog

5 Tips khi viết Synthesis Essay

5 Tips viết Synthesis Essay hiệu quả

Learn more
Hướng Dẫn Viết Classification Essay

Hướng Dẫn Viết Classification Essay

Learn more

Hướng Dẫn Viết Argumentative Essay

Learn more
ORDER NOW