DỊCH VỤ KIỂM TRA ĐẠO VĂN

Turnitin: Plagiarism Checking Tools

Với Turnitin, các bạn sẽ không còn lo sợ việc bài viết của bạn có bị trùng khớp hay không? Để bạn không phải bị “mắc oan” là đạo văn của người khác.

Dịch vụ kiểm tra đạo văn - plagiarism checking

Dịch Vụ Plagiarism Checking – Kiểm tra đạo văn

Trong thế giới học thuật, đạo văn hiển nhiên là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, do kiến thức chuyên ngành và tài liệu tham khảo trong một lĩnh vực đa phần tương tự nhau và do đó làm người nghiên cứu có sự trùng lặp về các ý tưởng, phương pháp trong quá trình nghiên cứu và viết luận. Kết quả là, dù vô tình hay cố ý, bài luận của bạn bị gắn mác đạo văn và nhận được đánh giá thấp từ các giảng viên, ảnh hưởng xấu đến con đường học thuật tương lai của bạn.

Để hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ đạo văn trong bài viết của khách hàng, MAAS cung cấp dịch vụ kiểm tra đạo văn sử dụng hệ thống kiểm tra tỉ lệ tương tự (similarity) và đạo văn (plagiarism) hiện đại giúp sinh viên phát hiện ra sự trùng lặp, chỉnh sửa bài viết kịp thời và đạt được kết quả cao nhất.

ORDER NOW