Job Opportunities

Social

  • By Tháng Sáu 21, 2019
  •   Ngành Xã Hội (Social) hiện nay cũng đang dần khẳng định chỗ đứng của mình tại các trường Đại Học. Phụ huynh và sinh viên đang dần có cái nhìn cởi mở hơn so với các ngành học này. Đây là một ngành học định hướng con người theo đuổi những giá trị hiện […]

Law

  • By Tháng Sáu 21, 2019
  • Ngành Luật hiện cũng đang nằm trong top những ngành được các bạn sinh viên theo học nhất. Đây là một ngành học khá quen thuộc với bất kì ai, nhưng rất khó để có thể đạt được vị trí mong muốn. Để có thể làm luật sự, bạn phải học rất cao, cũng như […]

24X7 SUPPORT

Available

To Get The Best Price

Chat With Our Experts

Chat now

IN A HURRY ?

Get a call back

Để lại thông tin để đội ngũ MAAS gửi tài liệu nhé !

Order now
Chat Now
Call Back
× How can I help you?